projekt architektoniczny osiedla architekt plany projektowe

Oferta

 • projektowanie wszelkich obiektów budowlanych, w szczególności:
  • budynki mieszkalne jednorodzinne (typowe i indywidualne)
  • budynki mieszkalne wielorodzinne
  • obiekty przemysłowe (produkcyjne, magazynowe)
  • budynki użyteczności publicznej (handlowe, usługowe, administracyjne, biurowe)
  • obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe, ścieżki zdrowia)
  • obiekty sakralne (kościoły, krzyże)
 • projekty modernizacji istniejących budynków oraz rewaloryzacji obiektów zabytkowych
 • obsługa inwestycji pod względem merytorycznym i administracyjnym
 • obsługa geodezyjna
 • nadzory budowlane,
 • kosztorysy inwestorskie
dom jednorodzinny biurowiec zakład przemysłowy biazet

Projekty domów mieszkalnych

Projekty budynków użyt. publicznej

 

Projekty obiektów przemysłowych

Trendy w architekturze, tak jaki w sztuce, modzie i codziennym życiu zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni wieków. Najdobitniej zaś widocznym przejawem owych zmian zawsze była architektura mieszkaniowa. Budynki użyteczności publicznej mają służyć przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb korzystających z nich osób między innymi w zakresie opieki zdrowotnej, administracji publicznej, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, komunikacji, wypoczynku i rekreacji.  Architektura przemysłowa jest bez wątpienia jednym z najbardziej specyficznych działów architektury z uwagi na fakt, iż do projektowania obiektów o charakterze przemysłowym niezbędna jest odpowiednia wiedza oraz niebagatelne doświadczenie.
Więcej Więcej Więcej