projekt architektoniczny osiedla architekt plany projektowe

Adaptacje, przebudowy, rozbudowy projektów gotowych

W naszym biurze przeprowadzamy także adaptacje projektów gotowych. Wspomniane adaptację projektów powstają poprzez uzupełnienie projektu architektonicznego domu o projekt zagospodarowania terenu i właściwego dopasowania tego projektu do warunków, które istnieją na danej działce (nasłonecznienie, warunki gruntowe, wysokościowe itp.). Te adaptacje umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nasze usługi to prosty i szybki sposób, by przeprowadzić skuteczną adaptację projektów gotowych.  


Odrębną kwestię w tym katalogu stanowią projekty przebudowy, rozbudowy już istniejących obiektów. Trzeba pamiętać że w tym przypadku każdy taki projekt musi być poprzedzony rzeczową i wnikliwą ekspertyzą stanu istniejącego. Na podstawie takiej opinii sprawdzamy czy możliwe są dodatkowe obciążenia stropów, fundamentów, ścian nośnych i po akceptacji konstruktora przenosimy oczekiwania inwestorów na papier. Powstałe wskutek takich zabiegów projekty często zaskakują możliwymi rozwiązaniami przestrzeni wewnętrznych, jak również wyglądem zewnętrznej bryły i elewacji.