oświata

ZSBG

Budynek edukacyjnego centrum kształcenia praktycznego przy zespole szkół budowlano geodezyjnych na działce o nr geod. 252 oraz na części działki o nr geod. 250/4 przy ul. Słonimskiej w Białymstoku

Przedszkole Olsztyn

Budynek przedszkola 6-oddziałowego na działce o nr geod. 118-5/104 przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Olsztynie

Żłobek KLUKA- 2018/19

Budynek żłobka położony na działce o nr ewid 140/15 w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Jana Krzysztofa Kluka w Białymstoku

Budynek oświaty projekt żłobka Kluka

SALA GIMNASTYCZNA XI LO - 2017

Przebudowa i rozbudowa budynku edukacyjnego – XI Liceum Ogólnokształcącego na dz. nr geod. 2086/2 przy ul. A. Grottgera w BiaŁymstoku

Przedszkole Michałowo - 2014

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna nowej siedziby gminnego przedszkola w Michałowie na dz. nr geod. 597 przy ulicy Gródeckiej w Michałowie

Scroll to Top