usługi

Galeria Mońki - 2017

Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. o nr geod. 1227/2, 1229, 1230, 1231,1232/1 w Mońkach przy ulicy Dworcowej - obręb ew. nr 334, jednostka ew. Mońki.

Nadleśnictwo Żednia - 2015

Budowa budynku biurowego, podpiwniczonego w ramach gospodarstwa leśnego oraz rolnego na dz. o nr geod. 212/14 obręb 53 Żednia gm. Michałowo

Nadleśnictwo Poczopek -2018

Budowa budynku administracyjno-biurowego na części dz. o nr ewid 339/3 w Poczopku obręb ewid. Talkowszczyna, gmina Szudziałowo, woj. podlaskie

Citroen - 2018

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o część garażową z pomieszczeniami magazynowymi na dz. o nr geod. 967/1 i części dz. o nr geod. 130/3, 131/4, 132/4 w Białymstoku, obręb 0012, gm. Białystok

Inkubator Mońki -2019

Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości na części dz. o nr geod. 322/34 przy ul. Ełckiej w Mońki, obręb ewid. Mońki, gm. Mońki

Scroll to Top